Domingo, 14 de noviembre de 2010

?

?

Consejero matrimonial pareja


Terapia de Pareja Psicologo Psicologos Consejeros Matrimoniales en Barcelona

Sex?logos en Barcelona

Centre Psicol?gic i de Parella?


?Institut Superior d'Estudis Sexol?gics

I.S.E.S.


??TRATAMIENTOS SEXOL?GICOS EN

BARCELONA Y CATALUNYA?

?


???INSTITUCI?N????QUIENES SOMOS????TRATAMIENTOS??????CONTACTO??DOCENCIA?????RECONOCIMIENTOS????ART?CULOS

?? ??

?? ? ? ? ? ? ???????????CENTRE SEXOL?GIC CONESA ? SERRAT .??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??Terapia de Pareja
?????????????????????INSTITUT SUPERIOR D?ESTUDIS SEXOL?GICS
??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Disfunci?n Erectil
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????CONTACTAR CON NOSOTROS:??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??Falta de Erecci?n
??????????????????????????????Xavier Conesa Lapena (Col. n? 4.977)??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??Eyaculaci?n Precoz
??????????????????????????????Carme Serrat Bretcha (Col. n? 3.866)?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Impotencia Sexual
?????????????????????????????????????????????
Tel: 93 570 71 54??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Falta de Deseo Sexual
????????????????????????????????conesa_psicologo@yahoo.es?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Adicci?n al sexo

?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Consejero Matrimonia

?

Creences falses m?s freq?ents en la relaci? de parella?

"El nostre amor es mantindr? per sempre amb el pas del temps"?

"La meva parella ha de ser capa? d'anticipar els meus pensaments, els meus sentiments i les meves necessitats"?

"La meva parella no ferir? mai els meus sentiments ni em replicar? enfellonit / a"?

"Si em volguessis de veritat, et s'esfor?aria sempre per agradar (Per satisfer els meus desitjos i necessitats)"?

"Estimar significa no haver d'estar mai enfadat ni disgustat amb la meva parella"?

"Estimar significa voler aquestes sempre junts"?

"Els interessos, objectius, i valors de cada un seran sempre els mateixos"?

"La meva parella ser? sempre oberta, directa i honesta amb mi"?

"Com estem enamorats, la meva parella em respectar?, comprendr? i acceptar? independentment del tipus de conductes que jo porti a terme"?

"Seria terrible si la meva parella em pos?s en un comprom?s, em menystenir o em critiqu?s"?

"El grau de sexe, afecte i comprom?s present a la nostra relaci? no ha de disminuir mai"?

"Hem d'estar sempre d'acord en qualsevol tipus d'assumpte"?

Totes aquestes creences falses i metes poc realistes, porten amb freq??ncia a les parelles a la desilusi?, al desengany, a la frustraci? ia la ira, en definitiva a una relaci? insatisfact?ria per a ambd?s.?Un dels objectius de la ter?pia consisteix a relativitzar, aclarir aquests conceptes poc realistes i destructius.?

Factors que donen origen i / o mantenen el conflicte?

Segons estudis realitzats el 18% dels matrimonis sucumbeixen a les crisis i acaben divorciant al nostre pa?s.?Arribats a aquest punt ja s'han enumerat alguns dels problemes que amb m?s freq??ncia provoquen les desavinences conjugals, per? vegem quins s?n els m?s habituals:?

Els aspectes funcionals afecten poderosament a les relacions de parella.?Entre ells es destaca:?

.?Dedicar massa temps a la feina.?Si la parella no troba un espai de temps per l'oci, per inventar noves formes de diversi? per a cada etapa de la vida, per compartir les seves experi?ncies, etc.la relaci? es torna m?s vulnerable.??s m?s important la qualitat del temps compartit que la quantitat.?

.?El repartiment de les tasques de la llar.?La manca d'implicaci? per part de l'home es tradueix com el poc suport d'ell cap a ella.?

.?Difer?ncies en l'estatus laboral.?Els homes no solen acceptar b? que la seva parella tingui un nivell econ?mic i professional superior al seu, segons la doctora Garc?a.?

.?Els problemes econ?mics.?No ?s tan important quants diners s'ha sin? en qu? es gasta.??s a dir, si les dues persones estan d'acord en com administrar la seva economia.?

.?Les fam?lies pol?tiques.?No saber posar l?mits a la fam?lia d'origen o mantenir una relaci? descompensada amb una de les fam?lies pot originar greus desacords.?

.?Problemes de salut (f?sics o mentals), addiccions (drogues, alcohol, ludopatia, etc).?Malgrat la gravetat que malalties com la depressi? o les addiccions puguin interferir en les relacions de parella, no solen ser els determinants m?s habituals de les ruptures.?

.?Problemes de conviv?ncia.?Solen posar de manifest en vacances.?"La proximitat ?s com una lent d'augment, posa tot en evid?ncia. Si el que hi ha entre dues persones ?s positiu, tamb? aflora", explica Navarro G?ngora.?

.?Falta de comunicaci? o manca d'entesa.??s alhora causa i efecte d'una mala relaci? de parella.?

.?Problemes sexuals.?"Les relacions sexuals s?n l'expressi? de la intimitat"?? "En paraules del professor de la Facultat de Psicologia de Salamanca-. Els problemes sexuals poden ser l'origen del conflicte, per exemple una disfunci? com la" expressi? d'una relaci? negativa "?, ?s a dir, la conseq??ncia d'una mala relaci?.?

.?La infidelitat.?El descobriment que hi ha una altra relaci? amorosa desencadena una crisi en la parella.?

.?La viol?ncia dom?stica.??s font de molt greus conflictes familiars i de parella.?

.?Crisi vitals al llarg de la pr?pia hist?ria de la parella.?

EN TER?PIA DE PARELLA:?

Objectius de la ter?pia de parella?

Resoldre i superar les difer?ncies i problemes de relaci? que impedeixen a la parella prosseguir la vida en com?.?

Aconseguir una conviv?ncia m?s positiva i m?tuament satisfact?ria i reforzarte.?

Intervenci? en la ter?pia de parella?

Reconduir el conflicte a l'?mbit de la parella.?

Aprendre a comunicar verbalment les dificultats que afecten la conviv?ncia i despr?s negociar, arribant a acords sobre les mateixes.?

Revisar i ajustar els valors i formes de pensar, les posicions de poder, per poder establir pautes de relaci? millors.?

Consells per millorar la relaci? de parella:?

Un dels secrets per mantenir una bona relaci? ?s que les dues persones que integren la parella s?piguen fer-se m?tuament l'exist?ncia m?s agradable.?Hi ha una s?rie de pautes senzilles que fomenten una relaci? m?s positiva i viva:?

- Les parelles que es porten b? s?n les que s?n capa?os de reduir el conflicte mutu.?Els mecanismes s?n molt variats i poden basar-se en l'humor, a restar import?ncia a certs assumptes, etc.?Hi ha parelles estables que es barallen molt per? que duren perqu? saben respondre amb certs mecanismes de reducci? de conflictes.?

-Una relaci? t? molt d'intercanvi, per aix? ?s molt important saber negociar.?Tot acaba sospesant, des del afecte que cada un d?na a l'altre fins els diners que guanya.?Cultivar l'amistat amb aquella persona amb qui es conviu facilita la soluci? dels problemes que van sorgint de la conviv?ncia i s'enforteix de la relaci?.?Buscar moments per poder celebrar dates especials en la parella, des del aniversari de casament fins a la superaci? de moments complicats en la pr?pia hist?ria.?

- Sorprendre a la parella amb alguna cosa agradable, senzill que sigui significatiu dins de la seva relaci?, per exemple fer alguna cosa per l'altre dins de la rutina di?ria, preparar algun petit esdeveniment.?

- Intercanviar conductes agradables, per donar m?s satisfacci? a la relaci? de parella.?No oblidar-se dels petits detalls, com un pet?, una abra?ada en llevar o l'acomiadar di?riament, buscar temps per estar sols sense els nens, dir a l'altre quines coses agradables fa l'altre, etc.?Un aspecte important ?s la relaci? sexual dins de la parella.?El que es persegueix ?s que l'augment de la c?rrega positiva redueixi els intercanvis negatius a mitj? termini.?

- Saber comunicar a l'altre el que volem transmetre, i ser responsable d'all? que es diu, tant el que ens agrada de l'altre com el que ens agrada.?D'aquesta manera l'altre anir? coneixent la seva parella per poder compartir sentiments, anticipar als seus gustos necessitats, creant s?mbols, situacions, llocs, etc.?que la seva pres?ncia o records elicita sentiments positius.
?s important que sentiu que hi ha entre vosaltres un tipus d'uni? que va m?s enll? del que ?s material5. Desenvolupament personal, no fusional??s molt important entendre que encara que sigueu parella seguiu sent persones independents, amb una personalitat i una vida pr?pies. Heu de madurar i desenvolupar-de manera individual perqu? existeixi un equilibri en la parella; cap ha de viure a l'ombra de l'altre o ser totalment dependent d'ell. No cal dir que aquest desenvolupament ha de ser paral.lel al vostre desenvolupament i maduresa com a parella.?Per aconseguir-ho ?s fonamental que tingueu uns objectius comuns en la vida: casa, treball, fills, viatges, vida en parella, etc. A m?s, ?s important que sentiu que hi ha entre vosaltres un tipus d'uni? que va m?s enll? del material, una connexi? espiritual, una forma comuna de sentir la vida i la relaci?. Al principi l'enamorament i la passi? proporcionen aquesta uni? especial, despr?s fa falta alguna cosa m?s.?Aix? us permetr? que no hi hagi un desequilibri entre els vostres interessos individuals i en com?. Terapia de pareja asesor de parejas
Quan el desig est? inhibit cal buscar i propiciar9. Sexe: la sal de la relaci?Que el sexe funcioni ?s un gran punt a favor per que una relaci? duri, per? tampoc ha de ser-ho tot. Si nom?s quedeu per practicar sexe ?s dif?cil que la vostra relaci? arribi a alguna cosa m?s.??s important que tots dos gaudiu amb les relacions sexuals i prengueu la iniciativa a l'hora de mantenir relacions. El sexe, com l'afecte, tamb? cal cuidar, no tornar c?modes amb el pas del temps.?El cansament, l'estr?s, els nens i les preocupacions fan estralls en la vida sexual de moltes parelles. Quan el desig est? inhibit s'ha de buscar i propiciar, mantenir una vida sexual activa ?s una feina i una q?esti? dels dos.Terapia de pareja

Publicado por conesa_psicologo @ 19:30
Comentarios (0)  | Enviar
Comentarios