Viernes, 21 de enero de 2011

Terapia de Pareja Psicologo Psicologos Consejeros Matrimoniales en Barcelona

Sex?logos en Barcelona

Centre Psicol?gic i de Parella?


?Institut Superior d'Estudis Sexol?gics

I.S.E.S.


??TRATAMIENTOS SEXOL?GICOS EN

BARCELONA Y CATALUNYA?

?


???INSTITUCI?N????QUIENES SOMOS????TRATAMIENTOS??????CONTACTO??DOCENCIA?????RECONOCIMIENTOS????ART?CULOS

?? ??

en -?????????????CENTRE SEXOL?GIC CONESA ? SERRAT .??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??Terapia de Pareja
?????????????????????INSTITUT SUPERIOR D?ESTUDIS SEXOL?GICS
??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Disfunci?n Erectil
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????CONTACTAR CON NOSOTROS:??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??Falta de Erecci?n
??????????????????????????????Xavier Conesa Lapena (Col. n? 4.977)??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??Eyaculaci?n Precoz
??????????????????????????????Carme Serrat Bretcha (Col. n? 3.866)?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Impotencia Sexual
?????????????????????????????????????????????
Tel: 93 570 71 54??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Falta de Deseo Sexual
????????????????????????????????conesa_psicologo@yahoo.es?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Adicci?n al sexo

?? ? ??


Tant individualment com en parella, el?nostre centre?t? una dilata experi?ncia en l'assessorament de parella.?Els consellers poden ajudar a:

 • Millorar la seva?relaci? de parella?en tots els aspectes.
 • Solucionar i prevenir problemes de parella derivats de la?conviv?ncia?o per?canvis?en la relaci? (tenir un fill, mort d'un familiar, etc.).
 • Canalitzar?l'amor?i el?desamor.
 • Afrontar una?infidelitat.
 • Prendre?decisions?sobre la separaci? o seguir juntes.
 • Afrontar una?separaci?.
 • Refer?la vida despr?s d'una separaci?.
 • Evitar caure en la?rutina.
 • Conciliar?vida?laboral?i?familiar.
 • Con?ixer per qu? no se sent?feli??en la seva relaci?.
 • Evitar relacions de?dominaci?.
 • Recon?ixer i evitar l'exist?ncia de?viol?ncia dom?stica.
 • Etc

Si no se sent feli? o gust amb la seva parella, encara que la vulgui, no dubti en acudir a un conseller per con?ixer?quin ?s el problema i buscar la millor soluci?,?abans que sigui massa tard.? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Consejero Matrimonial


Publicado por conesa_psicologo @ 21:27
Comentarios (0)  | Enviar
Comentarios